Đường dây nóng

1900 5454 49(Cước phí: 1.000 đồng/phút)

Hội đồng Thành viênHội đồng Thành viên

Niall Dermot Grady

Niall Dermot Grady

Chủ tịch Hội đồng Thành viên

Niall Grady được bổ nhiệm làm Giám đốc Tuân thủ của Tập đoàn Prudential Châu Á vào tháng 1 năm 2017. Trước đó Niall giữ chức Giám đốc Quản lý Rủi ro, chịu trách nhiệm về Pháp lý, Rủi ro và Tuân thủ của Eastspring Investments, công ty quản lý quỹ tại Châu Á của Tập đoàn Prudential tại Singapore. Trước khi gia nhập Eastspring Investments vào năm 2013, Niall là Giám đốc Vùng chuyên về Quản trị Rủi ro Doanh nghiệp (“ERM”) của Prudential Châu Á, chịu trách nhiệm xây dựng hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp, triển khai chương trình Solvency II và rủi ro hoạt động. Niall gia nhập Tập đoàn Prudential vào năm 2007 sau 10 năm làm việc tại Ford Credit, công ty dịch vụ tài chính chuyên cấp tín dụng mua ô tô của tập đoàn Ford Motor.

Niall có 19 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính và tốt nghiệp Đại học Manchester (Vương quốc Anh) chuyên ngành Dịch vụ Tài chính, đồng thời là thành viên của Hiệp hội Các tổ chức Dịch vụ Tài chính (ACIF).

Clive Baker

Clive Baker

Thành viên Hội đồng Thành viên

Clive Baker đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam. Ông Clive Baker là chuyên gia kỳ cựu với hơn 20 năm kinh nghiệm quản lý và vận hành trong ngành bảo hiểm và dịch vụ tài chính xuyên suốt khu vực Châu Á và Trung Đông.

Ông là người giàu kiến thức và kinh nghiệm, am hiểu tường tận các hoạt động kinh doanh, từ xây dựng chiến lược, phát triển kinh doanh, dịch vụ khách hàng hoàn hảo, quản trị doanh nghiệp, quản lý rủi ro, công nghệ thông tin đến phát triển nhân tài.

Atul Dixit

Atul Dixit

Thành viên Hội đồng Thành viên

Atul Dixit được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc của Công ty Tài chính Prudential vào tháng 2 năm 2017. Gia nhập Công ty Tài chính Prudential Việt Nam từ tháng 10 năm 2008 và giữ chức Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị trước khi trở thành Tổng Giám đốc, Atul có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng. Trước khi tham gia vào Prudential, ông từng nắm giữ các vị trí quan trọng tại nhiều phòng ban chức năng của CitiFinancial Ấn Độ, bao gồm Phòng Kinh doanh, Phòng Công nợ, Phòng Sản phẩm và Kênh chi nhánh.

Atul nhận bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Học viện Quản trị Tài chính và Quốc tế (IFIM) tại Bangalore (Ấn Độ) vào năm 1997.

Nigel James Clark

Nigel James Clark

Thành viên Hội đồng Thành viên

Nigel Clark là Giám đốc Vùng phụ trách thương mại của Prudential Châu Á, chịu trách nhiệm quản lý tài sản và trung tâm dịch vụ của Prudential tại Singapore. Nigel là thành viên ban giám đốc và ủy ban kiểm toán của một số công ty trực thuộc Prudential Châu Á.

Nigel gia nhập Prudential năm 2003 và đã kinh qua nhiều vị trí quản lý cao cấp ở văn phòng chính cấp vùng, Công ty Japan Life, Công ty Tài chính Prudential Việt Nam, Prudential Services tại Singapore và Prudential Services Asia tại Malaysia.

Trước khi vào Prudential, Nigel giữ các vị trí cấp cao tại các ngân hàng và công ty bảo hiểm nhân thọ tại Vương quốc Anh, Úc, Việt Nam và Malaysia.

Nigel là thành viên của ACCA và có Chứng chỉ sau Đại học về Quản trị điều hành.

Ying Teoh

Ying Teoh

Thành viên Hội đồng Thành viên

Ying Teoh đảm nhiệm vị trí Giám đốc Vùng phụ trách Phát triển chiến lược và quản lý hiệu quả kinh doanh theo định hướng tăng trưởng bền vững của Prudential Châu Á. Giám đốc Ying có nhiều thành tích nổi bật trong việc điều hành và phát triển kinh doanh bảo hiểm tại 6 thị trường lớn của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, gồm Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Malaysia, Úc và New Zealand với hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong nhiều lĩnh vực chuyên môn như định phí bảo hiểm, quản trị rủi ro, phát triển sản phẩm và định giá sản phẩm, quản lý đầu tư.

Trước khi tham gia vào Prudential, bà là Giám đốc Quản trị rủi ro của công ty bảo hiểm ING Life Korea. Giám đốc Ying còn là Hội viên của Viện nghiên cứu Định phí bảo hiểm Úc (Institute of Actuaries of Australia - IAA).

Niall Dermot Grady

Niall Dermot Grady

Chủ tịch Hội đồng Thành viên

Niall Grady được bổ nhiệm làm Giám đốc Tuân thủ của Tập đoàn Prudential Châu Á vào tháng 1 năm 2017. Trước đó Niall giữ chức Giám đốc Quản lý Rủi ro, chịu trách nhiệm về Pháp lý, Rủi ro và Tuân thủ của Eastspring Investments, công ty quản lý quỹ tại Châu Á của Tập đoàn Prudential tại Singapore. Trước khi gia nhập Eastspring Investments vào năm 2013, Niall là Giám đốc Vùng chuyên về Quản trị Rủi ro Doanh nghiệp (“ERM”) của Prudential Châu Á, chịu trách nhiệm xây dựng hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp, triển khai chương trình Solvency II và rủi ro hoạt động. Niall gia nhập Tập đoàn Prudential vào năm 2007 sau 10 năm làm việc tại Ford Credit, công ty dịch vụ tài chính chuyên cấp tín dụng mua ô tô của tập đoàn Ford Motor.

Niall có 19 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính và tốt nghiệp Đại học Manchester (Vương quốc Anh) chuyên ngành Dịch vụ Tài chính, đồng thời là thành viên của Hiệp hội Các tổ chức Dịch vụ Tài chính (ACIF).

Clive Baker

Clive Baker

Thành viên Hội đồng Thành viên

Clive Baker đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam. Ông Clive Baker là chuyên gia kỳ cựu với hơn 20 năm kinh nghiệm quản lý và vận hành trong ngành bảo hiểm và dịch vụ tài chính xuyên suốt khu vực Châu Á và Trung Đông.

Ông là người giàu kiến thức và kinh nghiệm, am hiểu tường tận các hoạt động kinh doanh, từ xây dựng chiến lược, phát triển kinh doanh, dịch vụ khách hàng hoàn hảo, quản trị doanh nghiệp, quản lý rủi ro, công nghệ thông tin đến phát triển nhân tài.

Atul Dixit

Atul Dixit

Thành viên Hội đồng Thành viên

Atul Dixit được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc của Công ty Tài chính Prudential vào tháng 2 năm 2017. Gia nhập Công ty Tài chính Prudential Việt Nam từ tháng 10 năm 2008 và giữ chức Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị trước khi trở thành Tổng Giám đốc, Atul có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng. Trước khi tham gia vào Prudential, ông từng nắm giữ các vị trí quan trọng tại nhiều phòng ban chức năng của CitiFinancial Ấn Độ, bao gồm Phòng Kinh doanh, Phòng Công nợ, Phòng Sản phẩm và Kênh chi nhánh.

Atul nhận bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Học viện Quản trị Tài chính và Quốc tế (IFIM) tại Bangalore (Ấn Độ) vào năm 1997.

Nigel James Clark

Nigel James Clark

Thành viên Hội đồng Thành viên

Nigel Clark là Giám đốc Vùng phụ trách thương mại của Prudential Châu Á, chịu trách nhiệm quản lý tài sản và trung tâm dịch vụ của Prudential tại Singapore. Nigel là thành viên ban giám đốc và ủy ban kiểm toán của một số công ty trực thuộc Prudential Châu Á.

Nigel gia nhập Prudential năm 2003 và đã kinh qua nhiều vị trí quản lý cao cấp ở văn phòng chính cấp vùng, Công ty Japan Life, Công ty Tài chính Prudential Việt Nam, Prudential Services tại Singapore và Prudential Services Asia tại Malaysia.

Trước khi vào Prudential, Nigel giữ các vị trí cấp cao tại các ngân hàng và công ty bảo hiểm nhân thọ tại Vương quốc Anh, Úc, Việt Nam và Malaysia.

Nigel là thành viên của ACCA và có Chứng chỉ sau Đại học về Quản trị điều hành.

Ying Teoh

Ying Teoh

Thành viên Hội đồng Thành viên

Ying Teoh đảm nhiệm vị trí Giám đốc Vùng phụ trách Phát triển chiến lược và quản lý hiệu quả kinh doanh theo định hướng tăng trưởng bền vững của Prudential Châu Á. Giám đốc Ying có nhiều thành tích nổi bật trong việc điều hành và phát triển kinh doanh bảo hiểm tại 6 thị trường lớn của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, gồm Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Malaysia, Úc và New Zealand với hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong nhiều lĩnh vực chuyên môn như định phí bảo hiểm, quản trị rủi ro, phát triển sản phẩm và định giá sản phẩm, quản lý đầu tư.

Trước khi tham gia vào Prudential, bà là Giám đốc Quản trị rủi ro của công ty bảo hiểm ING Life Korea. Giám đốc Ying còn là Hội viên của Viện nghiên cứu Định phí bảo hiểm Úc (Institute of Actuaries of Australia - IAA).

Ban Giám ĐốcBan Giám Đốc

Atul Dixit

Atul Dixit

Tổng Giám đốc

Sang Reol Shin

Sang Reol Shin

Giám đốc Quản lý
Rủi ro Tín dụng

Võ Hải Linh

Võ Hải Linh

Giám đốc Tài chính

Trần Thị Ngọc Nhung

Trần Thị Ngọc Nhung

Giám đốc Nhân sự

Bảo Văn

Bảo Văn

Giám đốc
Mạng lưới Chi nhánh

Lê Quế Hương

Lê Quế Hương

Giám đốc
Quản lý trải nghiệm khách hàng,
Thương hiệu & Truyền thông

Trần Gia Bình

Trần Gia Bình

Giám đốc
Kinh Doanh

Phạm Minh Lập

Phạm Minh Lập

Giám đốc
Kinh Doanh

Trần Phú Vinh

Trần Phú Vinh

Giám đốc
Pháp chế & Tuân thủ

Atul Dixit

Atul Dixit

Tổng Giám đốc

Sang Reol Shin

Sang Reol Shin

Giám đốc Quản lý
Rủi ro Tín dụng

Võ Hải Linh

Võ Hải Linh

Giám đốc Tài chính

Trần Thị Ngọc Nhung

Trần Thị Ngọc Nhung

Giám đốc Nhân sự

Bảo Văn

Bảo Văn

Giám đốc
Mạng lưới Chi nhánh

Lê Quế Hương

Lê Quế Hương

Giám đốc
Quản lý trải nghiệm khách hàng,
Thương hiệu & Truyền thông

Trần Gia Bình

Trần Gia Bình

Giám đốc
Kinh Doanh

Phạm Minh Lập

Phạm Minh Lập

Giám đốc
Kinh Doanh

Trần Phú Vinh

Trần Phú Vinh

Giám đốc
Pháp chế & Tuân thủ

Giới thiệuGiới thiệu

Công ty Tài chính Prudential, trực thuộc Tập đoàn Prudential plc (Vương quốc Anh), là công ty tài chính tiêu dùng 100% vốn nước ngoài đầu tiên chính thức hoạt động tại Việt Nam từ tháng 10 năm 2007. Trong thời gian qua, Công ty Tài chính Prudential luôn tiên phong trong việc cung cấp giải pháp tài chính đa dạng, được thiết kế phù hợp với từng phân khúc khách hàng khác nhau. Với mạng lưới kinh doanh phát triển rộng khắp trên toàn quốc, Công ty luôn tích cực tiếp cận, tư vấn và hỗ trợ khách hàng với những giải pháp tài chính cá nhân linh hoạt, giúp khách hàng hiện thực hóa ước mơ, nâng cao chất lượng cuộc sống. Công ty Tài chính Prudential tự hào đã và đang được phục vụ hàng trăm ngàn khách hàng và ngày càng có thêm nhiều khách hàng tín nhiệm lựa chọn các sản phẩm và dịch vụ của Công ty. Công ty sẽ tiếp tục phát huy lợi thế kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo chất lượng quản trị tín dụng và quản trị rủi ro, cam kết trở thành công ty tài chính tiêu dùng minh bạch và uy tín trên thị trường Việt Nam với triết lý kinh doanh đúng đắn: Phấn đấu trở thành một công ty “tốt nhất” hơn là một công ty có “lợi nhuận nhất.” 

Tầm nhìn của Công ty:

Xây dựng một công ty tài chính tiêu dùng có quy mô lớn và hiệu quả hoạt động kinh doanh cao nhằm cung cấp những sản phẩm và dịch vụ tối ưu, đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong cuộc sống.

Giải thưởng và Thành tíchGiải thưởng và Thành tích

Giấy khen từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định

Công ty Prudential Finance vinh dự đón nhận Giấy khen từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định theo Quyết định số 327/QĐ-SVHTTDL ngày 15/10/2018, vì những đóng góp, ủng hộ cho ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định nói chung và Thư viện tỉnh Nam Định nói riêng.

Giải thưởng Công Ty Tài Chính Tốt Nhất Về Dịch Vụ Khách Hàng Tại Việt Nam Năm 2018

Đây là một giải thưởng toàn cầu được bình chọn bởi Global Banking & Finance Review, tôn vinh những tổ chức và doanh nghiệp đã có những nỗ lực đáng ghi nhận trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng toàn diện, có chương trình hỗ trợ khách hàng ưu việt và triển khai thành công nhiều chiến lược quản lý trải nghiệm khách hàng.

Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc 2016

Công ty Tài chính Prudential Việt Nam vinh dự đón nhận danh hiệu “Tập thể Lao động Xuất sắc” năm 2016, được công bố theo Quyết định số 1504/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt ngày 17 tháng 7 năm 2017.

Bằng khen Thống đốc NHNN Việt Nam 2016 

Công ty Tài chính Prudential vinh dự nhận “Bằng khen Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam” theo Quyết định số 2062/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký ngày 19/10/2016 dành cho tập thể Công ty vì đã có thành tích xuất sắc góp phần hoàn thành nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2014 – 2015.

Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc 2015

Công ty Tài chính Prudential là Công ty Tài chính tiêu dùng đầu tiên được công nhận "Tập thể Lao động xuất sắc" trong hai năm liên tiếp 2014 và 2015 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) công nhận, theo Quyết định số 1286/QĐ-NHNN do Thống đốc NHNN ký ngày 16/6/2016. 

 

Giải thưởng Công ty Tài chính Tốt nhất

Công ty Tài chính Prudential là Công ty Tài chính tiêu dùng đầu tiên nhận giải thưởng Công ty Tài chính Tốt nhất, do Người tiêu dùng bình chọn năm 2015 do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG trao tặng.

Giấy khen

Giấy khen Tổng Giám đốc Công ty đã quan tâm chăm lo tốt đời sống công nhân lao động theo Quyết định số 49/QĐ-UBND do Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Quận 1 ký ngày 10/5/2015.

Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc 2014

Công ty Tài chính Prudential là Công ty Tài chính tiêu dùng đầu tiên nhận danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" năm 2014 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) công nhận, theo Quyết định số 884/QĐ-NHNN do Thống đốc NHNN phê duyệt ngày 22/5/2015.

 

Giấy chứng nhận thành tích

Giấy chứng nhận chấp hành tốt Quy chế hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước năm 2011 và 06 tháng đầu nằm 2014 theo Quyết định số 204/QĐ-TTTD do Giám đốc Trung tâm Thông tin Tín dụng, Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam ký ngày 08/7/2014.

Giấy khen

Giấy khen đã có thành tích chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2014 theo Quyết định số 1974/QĐ-CT do Cục trưởng Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh ký ngày 12/5/2015.

Giấy chứng nhận thành tích

Giấy chứng nhận là một trong mười đơn vị thực hiện tốt nhất chế độ báo cáo thông tin tín dụng trong năm 2011 theo Quyết định số 118/QĐ-TTTD do Giám đốc Trung tâm Thông tin Tín dụng, Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam ký ngày 26/12/2011.

Giải thưởng Phát triển Bền vững

Prudential Finance nhận Giải thưởng Doanh nghiệp phát triển bền vững do Bộ Công thương trao tặng năm 2009 vì những đóng góp xuất sắc vào hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

 

Giải thưởng Rồng Vàng

Prudential Finance nhận giải thưởng Rồng Vàng do báo Vietnam Economics Times trao tặng trong 4 năm liên tiếp, từ 2009 đến 2012 cho Dịch vụ Tài chính tốt nhất.

Tập đoànTập đoàn

Tập đoàn Prudential toàn cầu

Thành lập năm 1848 tại Luân Đôn, Vương Quốc Anh, Tập đoàn Prudential là một trong những tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới, cung cấp các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, dịch vụ tài chính và quản lý tài sản tại Vương quốc Anh, Mỹ và Châu Á. Với hơn 165 năm lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu của khách hàng, Prudential luôn nằm trong top 10 tập đoàn bảo hiểm hàng đầu thế giới và là một trong những tập đoàn bảo hiểm nhân thọ hàng đầu nước Anh. Hiện nay, Prudential phục vụ khoảng 24 triệu khách hàng bảo hiểm nhân thọ khắp thế giới và quản lý tài sản với tổng trị giá lên đến 509 tỷ Bảng Anh (tính đến 31/12/2015). Tại châu Á, với hơn 90 năm kinh nghiệm, Prudential hiện đang hoạt động tại 14 thị trường, trong đó Prudential có mặt tại thị trường Việt Nam từ 1999.

Sự phối hợp hoạt động chặt chẽ của các trụ sở văn phòng, đơn vị kinh doanh trên khắp thế giới đã giúp Prudential tận dụng được lợi thế từ nhu cầu tích lũy tài sản và nhu cầu thu nhập hưu trí ngày càng tăng của khách hàng. Quy mô hoạt động toàn cầu và thu nhập từ các khu vực địa lý và các sản phẩm đa dạng đã mang lại cho Prudential ưu thế vượt trội.

Tập đoàn Prudential hiện đang sở hữu các thương hiệu uy tín sau:

Tại Vương quốc Anh, Prudential là Công ty Bảo hiểm Nhân thọ và Quỹ Hưu trí hàng đầu cung cấp các sản phẩm tài chính cá nhân đa dạng.

M&G, Công ty Quản lý Quỹ đầu tư tại Châu Âu và Vương quốc Anh của Tập đoàn Prudential, hiện quản lý các quỹ trị giá hơn 362,7 tỷ đô la Mỹ (tương đương 246,1 tỷ bảng Anh).

Jackson National Life là một trong những Công ty Bảo hiểm Nhân thọ hàng đầu cung cấp các sản phẩm tiết kiệm dài hạn và tích lũy hưu trí cho khách hàng cá nhân và khách hàng là các tổ chức kinh tế trên toàn nước Mỹ.

Prudential Châu Á hiện là công ty hàng đầu trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và quản lý tài sản tại 14 thị trường ở châu Á, phục vụ các gia đình thuộc tầng lớp trung lưu mới ở những nền kinh tế có tốc độ phát triển vượt bậc trong khu vực.

Prudential Châu Á

Prudential tự hào mang lại cho khách hàng những giải pháp an toàn tài chính ưu việt nhất với hơn 90 năm hoạt động và không ngừng phát triển tại 14 thị trường Châu Á: Việt Nam, Mã Lai, Singapore, Hồng Kông, Thái Lan, Indonesia, Cambodia, Philippines, Ấn Độ, Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Đông.

Prudential cũng là một trong những Công ty quản lý tài sản lớn nhất tính theo tài sản quản lý có nguồn gốc từ Châu Á ngoại trừ Nhật Bản. Hoạt động kinh doanh quản lý quỹ đầu tư đã mở rộng sang 10 thị trường: Việt Nam, Hồng Kông, Ấn Độ, Nhật Bản, Đài Loan, Mã Lai, Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất.

Với quy mô hoạt động lớn mạnh và bền vững, Prudential Châu Á đã trở thành Công ty Bảo hiểm Nhân thọ hàng đầu trong vùng xét về quy mô thị trường và số lượng công ty trực thuộc; đồng thời, đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực quản lý tài sản tại Châu Á. Prudential Châu Á đã xây dựng được một thương hiệu nổi tiếng và được đánh giá cao trong khu vực có đặc điểm địa lý và văn hóa đa dạng này.

Thương HiệuThương Hiệu

 

Biểu tượng gương mặt nữ thần Prudence

Biểu tượng gương mặt nữ thần Prudence của chúng tôi là hiện thân của triết lý này. Nhìn vào gương, nữ thần Prudence nhận thức toàn thế giới và bản thân mình. Nữ thần cũng là lời nhắc nhở rằng trong thế giới muôn hình vạn trạng này, chúng tôi là một công ty với một tính cách và một trái tim.

Khả năng và khát khao lắng nghe và thấu hiểu của chúng tôi là một thế mạnh hiển nhiên, chính điều này giúp chúng tôi dự đoán và cung cấp những sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu của tất cả mọi người ở mọi nơi.

 

Về Nữ thần Prudence:

Gương mặt nữ thần Prudence đã xuất hiện từ năm 1848 khi được sử dụng trên con dấu của công ty.

Thần Prudence tượng trưng cho 1 trong 4 đức tính cao quý: Thận trọng, Công bằng, Dũng cảm, Chuẩn mực. Từ thời Hy Lạp và La Mã cổ xưa, Thần Prudence đã được nhân cách hóa như người phụ nữ mang theo con rắn và chiếc gương. Đôi khi nữ thần còn được thể hiện cùng với chiếc la bàn, thể hiện khả năng phán xét công tâm, hay cùng với cuốn sách hoặc con quay.

back to top top
loading
Loading...